Noticies

12/06/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Masroig una subvenció, Nominativa 2018, Aparcament dissuassori "Ordenació de l'espai de la Cooperativa, per un import de 20.000€".
03/06/2019
ACTA Contracte menor de serveis del control d'accés al recinte i instal.lacions de les piscines municipals durant l'estiu 2019. Concessió administrativa del bar de les piscines municipals durant l'estiu 2019.
30/05/2019
DECRET Resolució aprov. relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenhyalament data proves amb identificació limitada Fets En expedient de selecció per urgència contractació, en règim laboral temporal per servei determinat de peó, (equivalent al grup professional AP de personal...
30/05/2019
DECRET Resolució aprov. relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenhyalament data proves amb identificació limitada Fets En expedient de selecció per urgència contractació, en règim laboral temporal per servei determinat de peó, (equivalent al grup professional AP de personal...
27/05/2019
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó, grup AP (equivalent al...
16/05/2019
9º ANIVERSARI FIRA MASROIG VI SOLIDARI 2019 8 DE JUNY DE 2019
15/05/2019
BASES REGULADORES CONTRACTE SERVEI CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019. 1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquest contracte administratiu el servei de control d’accés dels usuaris al recinte de les Piscines Municipals, Av. President Lluís...
15/05/2019
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019. 1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió...
10/05/2019
I TERRITORI AMADES JORNADA DE CULTURA POPULAR EL MASROIG 11 DE MAIG DE 2019

Pàgines