"stylesheet"/>


Logo El Masroig

El Masroig

Priorat
Notícies

EDICTE. ACORD PEL PLE

Adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en Sessió Extraordinària de 18 de maig de 2017, Acord d'aprovació de l'Expedient Administratiu per a la concessió administrativa d'ús privatiu del recinte, instal.lacions i equipaments del Bar Cafeteria del Casal Municipal Flor de Maig del Masroig, alhora que del Plec de Clàusules Econòmic Administratives i Tècniques Particulars que havien de regir la licitació i concessió demanial, en compliment de l'article 66.1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, s'exposen al públic per termini de trenta dies hàbils a efectes d'al.legacions, reclamacions o observacions.
© Ajuntament del Masroig, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo