Decret d'Alcaldia pròrroga mesures confinament RD476/2020 de 27 de març

print pdf
02/04/2020

Decret d'Alcaldia pròrroga mesures confinament RD476/2020 de 27 de març

Decret de pròrroga mesures confinament i organització per la situació del
personal, arran la pròrroga de l'estat d'alarma per nou RD 476/2020, de 27
de març.

 

Decret