Borsa de voluntaris per la possible arribada del Coronavirus al municipi

print pdf
17/03/2020

Borsa de voluntaris per la possible arribada del Coronavirus al municipi

L’Ajuntament del Masroig, mitjançant l’àrea de protecció civil, fa una crida a persones voluntàries d’entre 18 i 40 anys, que no pateixin patologies, per tal de crear una borsa de voluntaris per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables davant la possible arribada del coronavirus al municipi.

Amb l’objectiu d’identificar les persones voluntàries,  coordinar-les, oferir-los assessorament per tenir les garanties de seguretat (o prevenció) necessàries, es posa a disposició un formulari  perquè facin
arribar la seva inscripció a la borsa, signada i escanejada al correu electrònic aj.masroig@altanet.org

La informació que arribi a través del formulari es traslladarà a l’àrea de Protecció Civil, que serà l’ encarregada de coordinar la borsa de voluntaris, tenint en compte que: “S’establiran els protocols
higiènic-sanitaris adients pel voluntariat referents a mecanismes de prevenció per les prestacions de serveis que es puguin encomanar".

 

FOLMULARI